Bussijuhi täienduskoolitus

Course ID
SIHTRÜHM
D- või DE- kategooria juhilubade omanikud, kes soovivad töötada kutselise juhina, kuid hetkel puudub neil selleks õigus
TOIMUMISAEG- JA KOHT
04.10- 07.10.2018/ Kehtna Kutsehariduskeskus
KOOLITUSE PIKKUS
35h
EELDUSED OSALEMISEKS
D-, DE- -kategooria mootorsõiduki juhtimise
ÕPIVÄLJUNDID
oskab sõidukit ohutult juhtida
koostab ja esitab tööõiguse valdkonnaga seonduvaid dokumente
oma kutsetegevuses suhtleb partnerite ja klientidega
diagnoosib sõiduki rikkeid ja leiab rikete põhjused
valib rehve veljele sõltuvalt sõiduki massist, kiirusest ja otstarbest lähtuvalt
rakendab looduskeskkonda säästvaid meetmeid
kasutab teede, linnade ja asulate kaarte
tegutseb õigesti liiklusõnnetuse korral
ÕPINGUTE LÕPETAMISEL
osalemine vähemalt 80% loengutes ning teoreetilise testi sooritamine 80% ulatuses
KOOLITAJA
Aivar Kuivkaev, Tiit Reino
KURSUSE HIND
154 eurot koos käibemaksuga
KONTAKT
arendusosakond, telefon 516 0541, e- post: koolitus@kehtna.edu.ee

REGISTREERUMINE:   läbi Kehtna KHK infosüsteemi, vajutades SIIA või saates oma osalemissoovi e- posti aadressile koolitus@kehtna.edu.ee

Allalaadimised