AVASTAN MAAILMA

Course ID
PROJEKTI NIMI
AVASTAN MAAILMA
SIHTRÜHM
õpilased
PROJEKTI TÜÜP
ERASMUS+ õpiränne
PROJEKTIJUHT
Katrin Viru ja Kaidi Kauffeldt
LEPINGU NUMBER
2015-KA102-22
LEPINGU ALGUS
01.06.2015
LEPINGU LÕPP
31.05.2017
PROJEKTI EELARVE
48 128,00
PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS
"Avastan maailma!" projekti elluviimine aitab kaasa kvaliteetsele õppeprotsessile ning õppija igakülgsele arengule, mis on kehtivas kooli arengukavas olulised . Projekt arvestab õppijate õpirännete läbiviimisel Euroopa kutsehariduse arvestuspunktide süsteemi põhimõtetega (ECVET), kuid partnerid on selle ja oma kogemuste alusel loonud oma süsteemi .
"Avasta maailma!" projekti eesmärgid on:
1) soodustada õppijate õpirännet riikide vahel, sest õppija sooritab osa oma praktikast ELi partnerriigis Soomes, Horvaatias või Prantsus- ja Saksamaal partnerkoolide kutseõpetajate koostatud õppekavajärgsete õpiväljundipõhiste moodulite hindamisjuhendite alusel ettevõttes (kokku 15, aluseks on ECVET- põhimõtted);
2) aitab kaasa õpirändes osaleja tööjõuturul esitatavate nõuetele vastamisele ja võimaldab praktika raames omandatud õpiväljunditehindamisele, koondamisele, ülekandmisele ja tunnustamisele. Kvaliteetse ja eesmärgipärase õppepraktika aluseks on koos projektipratneritega välja töötatud õpirände tegevustejada uuendussiirdeprojektis STEVTA.
TÄIENDAV INFO
Õppija, kui oled huvitatud, võta ühendust Kaidi ja Katriniga!
+372 516 0541 või koolitus@kehtna.edu.ee

Allalaadimised
 • UUDISED

  • Spordi-ja orienteerumispäev

   04.09.2018
   26.09.2018
   16:00 - 17:00

   Eesti Olümpiakomitee viib 23.09-30.09 läbi üle-eestilist spordinädalat. Kehtna Kutsehariduskeskuses toimub selle nädala raames kaks üritust: spordipäev ja orienteerumispäev. Ootame kogu koolipere aktiivselt osalema!  

  • Ettevõtluspäev

   21.09.2018
   03.10.2018
   9:00 AM - 3:00 PM

   3.oktoobril toimub Kehtna Kutsehariduskeskuses ettevõtluspäev, kus oma lugusid jagavad Henton Figueroa, Liisa Pakosta, Raivo Malter ja Kei Karlson. Meie tänased tegemised ja tegemata jätmised mõjutavad...   Loe edasi